Menu
Via Levamente, z.s.
Záchrana a revitalizace zámku Pětipsy
Via Levamente, z.s.
Záchrana a revitalizace zámku Pětipsy

Aktuality/News

Listopad - Leden 2023-2024/November - January 2023-2024

Po ukončení stavebních prací se zámek připravuje na kolaudaci a otevření výstavy. Pokračuje fáze přípravy a práce na stálé interaktivní výstavě Sámova říše, která bude na zámku umístěna. Zpracovává se rozklesení expozic, plánů na výrobu exponátů, zjišťování vhodného materiálů a upřesnění audio - video projekce a aplikací.

After the completion of the construction work, the castle is being prepared for approval and the opening of the exhibition. The phase of preparation and work on the permanent interactive exhibition of the Sámi Empire, which will be located at the castle, continues. The scale-up of exhibits, plans for the production of exhibits, the identification of suitable materials and the specification of audio-video projection and applications are being processed.

 

 

Srpen – Říjen 2023/August – October 2023

V těchto měsících byly ve špičkové kvalitě dokončeny v celém objektu práce obkladačské, hlavně podlahy a sokly, omítky a výmalba všech místností, truhláři provedli montáž zárubní a dveří,  osadili krásné schodišťové stupně a zábradlí,

Byly dokončeny veškeré práce na hygienckém zázemí. Byla dokončena montáž vjezdové mříže a ostatních ochranných mříží oken a dveří, byly dokončeny práce elektroinstalace.  

Stavba byla podle plánu k 31.10.2023 kompletně dokončena.

Ani se nechce věřit, že se z totální ruiny vyklubalo něco tak nádherného.

Už nyní pro vás postupně připravujeme interaktivní expozici a další navazující zajimavosti, které v našem zámku budete moci v příští sezóně navštívit.

In these months, tiling work was completed in the entire building in top quality, mainly floors and plinths, plastering and painting of all rooms, carpenters installed frames and doors, installed beautiful stair treads and railings,
All work on the sanitary facilities was completed. The installation of the entrance grill and other protective grills for windows and doors was completed, and the electrical installation work was completed.
The construction was completely completed according to the plan on 31.10.2023.
You don't even want to believe that something so wonderful has turned out of a total ruin.
We are already gradually preparing for you an interactive exhibition and other related attractions that you will be able to visit in our castle next season.

 

 

 

Květen - Červenec 2023/May - July 2023

Pokračovaly dokončovací práce instalací v interiéru - elektroinstalace, rozvodech ZTI a vytápění, pokračovaly práce na omítkách a pokládání dlažby.
Finishing works continued on the interior installations - electrical, HVAC and heating wiring, plastering and paving works continued.

Únor - Duben 2023/February - April 2023

Pokračovaly práce na elektroinstalaci, rozvodech ZTI a vytápění, byly zahájeny práce na omítkách a pokládání dlažeb.
Work continued on electrical, HVAC and heating wiring, plastering and tiling.

Listopad - Prosinec/November - December 2022

Pokračovaly práce na elektroinstalaci, rozvodech ZTI a vytápění, byla vybetonována vnitřní schodiště

Work continued on the wiring, HVAC and heating systems, the internal staircase was concreted

Srpen - Říjen/ August - October 2022

V těchto měsících byla dokončena montáž oken, byla dokončena  střecha včetně kompletního položení krytiny – červené bobrovky. Byly dokončeny stropy a podlahy v západním a jižním křídle objektu zámku, pokračovaly práce na instalaci elektrorozvodů , byly zahájeny práce zdravotně technických instalací a rozvodu topení. Byly dokončeny světlovody.

In these months, the installation of windows was completed, the roof was finished, including the complete laying of the roofing - red beaver board. The ceilings and floors in the west and south wings of the chateau building were completed, work continued on the installation of electrical wiring, and work began on the medical and technical installations and the heating system. The light pipes were completed.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Červen - Červenec/June -July 2022

V rámci pokračující rekonstrukce na zámku probíhá  příprava na položení střešních tašek a provádí se rozvod elektroinstalace.

As part of the ongoing reconstruction of the chateau, preparations are underway for the laying of roof tiles and wiring.

Únor - květen/February - May 2022

V rámci rekonstrukce poloviny objektu zámku byly v únoru až květnu 2022 dodělány hrubé podlahy a stropy, připraveny otvory pro dveřní a okenní výplně, byl smontován a zaklopen krov, byly položeny přípojky sítí, došlo k ukončení archeologických prací v západním křídle a byla dokončena výstavba ochozu ve vnitřní části nádvoří.

As part of the reconstruction of half of the castle building, rough floors and ceilings were finished in February-May 2022, openings for door and window fillings were prepared, the roof truss was assembled and covered, utility connections were laid, archaeological work in the west wing was completed and the construction of the gallery in the inner part of the courtyard was finished.

 

Březen/March 2022

V březnu spolek Via Levamente,z.s. prezentoval na  veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD svůj stánek na němž byly prezentovány i Fondy EHP.

In March, Via Levamente,z.s. presented its stand at the HOLIDAY WORLD & REGION WORLD fair, where the EEA Grants were also presented.

Leden 2022

Stavební práce pokračovaly v západní a v části jižního křídla objektu, byly provedeny  dozdívky stěn a oken, proběhlo bourání otvorů pro dveře, betonáž stropu 1. PP, montáž stropních trámů a jejich záklop a vyzdívání římsy.

Construction work continued in the western and part of the southern wing of the building, the walls and windows were bricked, the door openings were demolished, basement ceiling was concreted, the ceiling beams and their flaps were installed and the cornice was bricked.

 

Září – prosinec 2021 

V září byly zahájeny práce spojené s přípravami a počátečními činnostmi na stavbě . Práce pokračovaly výkopem základů ochozu, ke kterému byl přizván archeolog Národního památkového ústavu. Koncem října byl zahájen záchranný archeologický průzkum, který odhalil v 1. PP gotické části, pod prachovým nášlapem, dochovanou valounovou dlažbu a pod ní pravěkou kulturní vrstvu. V prosinci byly udělány hrubé podlahy v gotické části a byla dokončena velká část vnitřního ochozu (loubí).

In September, work began on preparations and initial activities on the construction site (site equipment). The work continued with the excavation of the foundations of the gallery, to which the archaeologist of the National Monuments Institute was invited. At the end of October, a rescue archaeological survey was launched, which revealed the preserved cobblestone paving in the basement and a prehistoric cultural layer beneath it. In December, the rough floors in the Gothic part were made and a large part of the inner gallery (arcades) was completed.

Fondy EHP 2014-2021⁄EEA Grants 2014-2021

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Zámek Pětipsy - zachovalé torzo hospodářského dvora

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Podporovatelé