Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

SOUČASNOST 

2012

 • V dubnu 2012, kdy byl areál zámku zakoupen občanským sdružením Via Levamente, byla  zámecká budova opuštěna, střechy se za poslední desetiletí zcela propadly a zbývaly jen holé zdi, které se na mnoha místech zřítily. Zámek sám byl obklopen zpustošeným hospodářským dvorem a rybníkem.
 • Během roku 2012 jsme se věnovali převážně vyhledávání dobových materiálů v archivech, získávání informací od státních institucí i jednotlivých odborníků a pamětníků, kompletaci a zpracování získaných informací a podkladů
 • Proběhla dlouhá řada  jednání, konzultací a porad na úrovni památkářů, architektů, projektantů, místních a krajských úřadů, archeologů apod.
 • Bylo provedeno zaměření celého areálu včetně přilehlých pozemků a rybníka ve vlastnictví občanského sdružení, kterému předcházelo částečné vyklizení nádvoří a komunikačních cest.
 • Z archivů NPÚ se podařilo získat Stavebně-historický průzkum včetně stavební dokumentace, který v roce 1982 zpracoval Dr. M. Horyna v ateliéru Dr. D. Líbala Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Tento SHP se stal základem pro vypracování projektové dokumentace
 • Projekční kancelář Sugest Projekt pod vedením Ing. Arch. Luďka Kamiše zpracovala dokumentaci hospodářských budov a zahájila práce na zpracování projektu I. etapy statického zajištění objektu zámku Pětipsy včetně komunikace se státními institucemi a úřady za účelem získání všech potřebných vyjádření a dokladů, vedoucí k podání žádosti o vydání stavebního povolení.

2013

 • V říjnu tohoto roku jsme získali stavební povolení na I.etapu statického zajištění objektu zámku Pětipsy – statické odlehčení stávajících konstrukcí.
 • V září jsme podali žádost o přidělení dotace z “Projektu záchrany  architektonického dědictví “ na rok 2014 z Ministerstva kultury  ČR.

2014

 • V roce 2014 jsme realizovali první etapu vyklizení a zajištění stávajícího stavu gotické části objektu ve výši necelých 500.000,-Kč na který jsme získali dotaci z Ministerstva kultury v rámci “Havarijního programu” ve výši 200.000,-Kč a z Ústeckého kraje ve výši 150.000,-Kč z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2015.         

2015

 • V roce 2015 náš spolek realizoval již druhou etapu vyklízecích, odlehčovacích a zajišťovacích prací na zámku v rámci projektu „Záchrana zámku Pětipsy – statické zajištění 2. Etapa“ ve výši 571.000,-Kč. Tento projekt byl realizován za přispění Ústeckého kraje, který nám poskytl dotaci ve výši 387.000,- Kč z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2015. 
  Díky této dotaci se nám podařilo v loňském roce téměř dokončit vyklizení suti a provést odlehčení zbývajícího zdiva a podepření kleneb v renesanční části objetu a v prostorách vstupu.
 • Panem Ing. Arch. Luďkem Kamišem byl vypracován projekt statického zajištění a zastřešení celého objektu bývalého zámku a získali jsme stavební povolení na tuto část projektu.

2016

 • V letošním roce jsme dokončili likvidaci suti v částce 35.502,-Kč financované z vlastních zdrojů spolku a úklid areálu.
 • Dále jsme po zrušení nadzemního elektrického vedení společností ČEZ zrealizovali novou elektro přípojku k hospodářským budovám.
 • V podstatě celý areál s výjimkou malé části je v současné době vyklizen od suti a připraven k další, finančně nákladnější, etapě záchrany zámku – zajištění a doplnění stávajícího nosného zdiva a zastřešení.
 • Exkurze studentů
  Dne 9.5.2016 navštívili v rámci exkurze zámek Pětipsy studenti katedry Arts managementu VŠE s děkanem Doc. Ing. Jiřím Patočkou, CSc. a Ing. Vojtěchem Koubou, Ph.D.. Prohlédli si přístupné části objektu a poté nás příjemně překvapili mnoha fundovanými otázkami týkajícími se nejen vlastního objektu, ale i způsobu projektování záchrany ve vztahu k NPÚ, možností financování záchrany a vlastního složení a fungování sdružení.
  V poledne byl pro ně připraven v místní restauraci oběd, který si studenti i vedení katedry moc pochvalovali.
 • Den otevřených dveří
  Stav vyklízecích a zajišťovacích prací letos poprvé umožnil zpřístupnění objektu veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří na zámku Pětipsy. Dne 17.09.2016 jsme po více než 25 letech zpřístupnili objekt veřejnosti. Akce vyvolala mezi místními obyvateli velký zájem a zúčastnilo se jí více než 100 návštěvníků z blízkého okolí.

2017

 • V roce 2017 jsme realizovali důležitou etapu rekonstrukce v historicky nejcennější gotické části objektu, nacházející se v severním křídle, spočívající v opravě a ubourání narušeného stávajícího  nosného zdiva, dozdění koruny včetně železobetonového věnce a konstrukce stropu nad 2. nadzemním podlažím. Stropní trámy byly zaklopeny záklopem z fošen včetně provizorního zastřešení a zajištění svařovanou střešní folií tak, aby se zabránilo další devastaci této části.
 • Celková částka letošní rekonstrukce dosáhla 1.152.000,-Kč.
 • Financování letošní etapy bylo zajištěno za přispění Ústeckého Kraje ve výši 800.728,-Kč, zbylou část zajistil spolek z vlastních zdrojů.
 • V příštím roce bychom rádi pokračovali ve statickém zabezpečení a zastřešení severozápadního rohu objektu zámku.
 • Den otevřených dveří
  V sobotu 14.10.2017 se uskutečnil již 2. Den otevřených dveří na zámku Pětipsy.
  Oproti loňskému roku bylo nádherné počasí a akce se zúčastnilo několik skupin zájemců – vzhledem k bezpečnosti bylo nutné prohlídku organizovat po skupinách.
  Přestože byla sobota, probíhaly naplno stavební práce, které mohli návštěvníci na vlastní oči sledovat a porovnat stav rekonstrukce s minulým rokem. Zájem o průběh stavby projevili hlavně místní usedlíci, kteří spojili prohlídku zámku s právě probíhající zabíjačkou v místní restauraci.

2018

 • V současné době jsme ukončili stavební práce na zajištění severozápadního rohu objektu – byly opraveny a dostavěny obvodové zdi. V říjnu 2018 bude vybudován nad severozápadním rohem a gotickou částí krov, který bude z důvodu nedostatku finančních prostředků na kompletní dokončení střechy včetně položení krytiny zajištěn hydroizolační folií. Kompletní dokončení střechy nad oběma částmi plánujeme na rok 2019.
 • Den otevřených dveří
  V sobotu 13. října 2018 se uskuteční již 3. Den otevřených dveří na zámku Pětipsy.
   

Zámek Pětipsy před 100 lety

Zámecký objekt, jak si jej pamatují občané ještě z doby po druhé světové válce

Zámek Pětipsy dnesZámek Pětipsy dnes