Projekt

Projekt

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

PROJEKT 

PROJEKT ZÁCHRANY AREÁLU ZÁMKU V PĚTIPSECH

PětipsyZákladní ideou projektu je obnova památkově chráněného objektu zámku do jeho původní podoby v co největší možné míře.

Sám objekt zámku, který je památkově chráněn a  je zapsán na seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek ČR, procházel zajímavým stavebním vývojem již od poloviny čtrnáctého století, kdy byl tvrzí či vodním hradem, přestavěným nejprve do podoby renesanční a posléze do podoby klasicistní, tolik typické pro stavby Thunů v Čechách.                                     Zobrazit na mapě

Obnoven by měl být i hospodářský dvůr, který vždy býval nedílnou součástí zámku a v rámci možností také okolí zámku, včetně původního vodního příkopu, zámeckého parku s vodními prvky a obranné valy.

Kulturní potenciál zámku Pětipsy jej předurčuje k budoucímu velmi významnému postavení mezi památkami severočeského regionu, i mezi památkami celého česko–německého příhraničí. Obnova zámku Pětipsy by tak měla do budoucna v regionu přispět ke sbližování českého národa s dalšími evropskými národy v kulturně-vzdělávací rovině.

Záměk Pětipsy by se měl po dokončení stát cílem milovníků kultury a umění, umělců i odborníků na umění, rodinných výletů, cykloturistů, turistických a kulturně-vzdělávacích zájezdů. Revitalizace okolí zámku by měla být koncipována tak, aby návštěvníci a turisté našli prostor nejen pro kulturní vyžití a vzdělávání, ale i pro odpočinek a rodinné aktivity.

Revitalizace hospodářského dvora, bývalých hospodářských budov a stájí, nabízí možnosti využití pro zajištění turistického, především cykloturistického zázemí, ubytovacích kapacit a eventuáně i sociálních služeb.

Zámek Pětipsy na začátku 20. stoletíZámek Pětipsy 2014

              Zámecká budova na počátku 20. století                            Zámek Pětipsy dnes, 2014 

 

Záměr a cíle rekonstrukce a revitalizace zámku Pětipsy

Rekonstrukce objektu zámecké budovy si klade za cíl jeho plnou historickou i uměleckou rehabilitaci, kdy v první fázi obnovy dojde k zajištění statiky objektu, následně k obnovení střechy a jednotlivých pater, a to včetně zajímavých gotických sklepních prostor, které se nacházejí pod částí původní gotické tvrze.

V průběhu rekonstrukce, po zabezpečení statiky objektu, by měl být objekt v rámci možností částečně zpřístupněn veřejnosti tak, aby se zámek Pětipsy opět vrátil do povědomí obyvatel. Po dokončení stavební rekonstrukce bude zámek sloužit veřejnosti. Zrekonstruované interiéry budou reflektovat složitý stavebně historický vývoj objektu a zároveň také umožňovat výstavní, přednáškovou, koncertní a společenskou činnost.

Obnova zámku Pětipsy by měla přispět nejen k významnému oživení zámeckého areálu a obce samotné, ale především také k rozvoji kultury a k poznání historie této části regionu v rámci Evropy.

Významnou dominantou zámku bude zámecký sál. Kapacitou 80 míst a prostorovým přesahem do výše druhého patra by měl tvořit impozantní kulturně-vzdělávací a společenské centrum objektu, které by mělo sloužit zejména pro koncertní,  přednáškové a společenské účely. Pro koncertní a společenské účely by mělo být využíváno také zámecké nádvoří, jehož odhadovaná kapacita je cca 300 míst.

Torzo hospodářského dvora zámku PětipsyV prostorách zámku se dále počítá také s restaurací, regionálním informačním centrem s prodejnou suvenýrů, budou zde výstavní prostory, ubytovací kapacity, eventuelně ateliéry. Budou využity i rozsáhlé sklepní prostory. 

Obnovou hospodářského dvora, bývalých stájí a hospodářských budov bude možné získat prostory pro provozní  zázemí, ubytovací kapacity a sociální služby.

                                                         Zachované torzo hospodářského dvora zámku Pětipsy

Památka zámek Pětipsy: zapsána do státního seznamu ohrožených památkově chráněných objektů 3. 5. 1958, číslo rejstříku 39733/5-676. Okres Chomutov, obec Pětipsy, katastrální území Pětipsy, obec s rozšířenou působností – Kadaň, Obecní úřad Pětipsy, Stavební úřad Radonice

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK